10th House Astrology Betydelse

Det tionde huset i astrologi är statusens och karriärens hus. Det är där vi träffar våra kamrater och gör namn åt oss själva, ibland är det platsen där vi känner oss lite fel. Detta beror på att det inte handlar om den position eller de medel vi har; det är nivån i vårt medvetande som får oss att blanda med jämlikar.

Det representerar vår chans till allvarliga prestationer i världen och symboliserar allt som kommer av det hårda arbete och ansträngning som vi lägger ner i vårt liv.Med andra ord, det är där vi når senioritet. Efter att ha tagit små projekt och mindre roller är vi äntligen redo att ta det ledande jobbet eller ta kontroll över familjeföretaget på ett eller annat sätt.Det tionde huset är en kraftfull position i ditt diagram eftersom det påverkar hur du ser på världen. Vissa astrologer tror att eftersom det tionde huset motsvarar karriär (och inte med jobb), betyder det hur du ser dig själv medan du arbetar. Det är din professionella identitet, vad andra ser när de ser på ditt arbete och hur de uppfattar dig på din arbetsplats.

Det tionde huset är det livsområde där du försöker uppfylla dina ambitioner och de människor som är viktigast för dig. Det är relaterat till karriär, status och rykte, världslig framgång och prestige, offentlig image och socialt erkännande.Öde, andlighet och ens kallelse är alla kopplade till detta hus. När tionde huset drabbas, indikerar det problem med en persons livsstil. Om den drabbas av Saturnus eller Mars kan personen ha svårt att hitta sitt kall i livet.

Det tionde huset ger auktoritet och makt över andra - till exempel en lärare eller chef, liksom förmågan att initiera förändringar i samhället i stort.

Det är viktigt för denna placering att ha en stark vinkel för att du framgångsrikt ska kunna projicera din energi på världen. Detta kan uppnås antingen genom ett effektivt deltagande i samhällsaktiviteter eller genom att få uppmärksamhet genom någon offentlig prestation.Sol i 10: e huset

Kreativitetens och individualitetens planet, solen, blir ännu kraftfullare när den placeras i det tionde huset.

Solen i det tionde huset betecknar en individ som tycker om att ha makt och prestige. Denna placering är mycket gynnsam för att uppnå framgång i övervärldsaktiviteter som de som involverar politik, affärer, juridik, utbildning eller konst. Förutom att uppnå berömmelse, med dessa medel, kommer en person med solen i det tionde huset sannolikt också att uppnå stor rikedom.

En person med solen i det tionde huset är mycket stark och kommer inte att ge upp förrän han eller hon har uppnått vad han eller hon har bestämt sig för att försöka. De är vanligtvis mycket bossiga och vet allt, självsäkra människor som är helt övertygade om att de har rätt hela tiden.

Sun in the 10th House betecknar berömmelse, ära, framgång och auktoritet. Sådana människor kommer sannolikt att resa utomlands antingen för affärer eller för nöjes skull, och kommer ofta att älska att klättra i bergen och fördjupa sig i arkeologi och antik historia.

Andra ser till dig för ledarskap, och du har en mycket hög uppfattning om dig själv. Du har rätt att tro på dig själv, eftersom du inte kunde begära en bättre placering med solen i 10: e huset. Du kan välsignas med en befallande närvaro, ett kungligt utseende och en förmåga att leda.

Det tionde huset är planethuset som rör din offentliga persona, karriär och status. När solen är i det här huset indikerar det en person som har en stark ledarskapspotential.

Det kan finnas en tid då du kommer att nå störst ryktbarhet eller erkännande under din livstid. Dessa positioner stärker dig personligen och ger dig möjligheten att lysa i ögonen på dina omgivningar.

Månen i tionde huset

De Månen i 10: e huset ger en önskan att bli uppmärksammad. Denna placering tyder på att ditt eget hem och din familj kommer att vara viktiga i ditt liv och återgå till temat säkerhet.

Hem och familj kommer sannolikt också att ge dig stabilitet, varför det är ett så bra hus för äktenskap. Men kom ihåg att det i allmänhet är bättre att basera partnerrelationer på såväl vänskap som kärlek snarare än bara sexappeal.

Om din Måne är i 10: e huset, House of Career, har du en instinktiv förståelse för att allt som händer dig under ditt liv kretsar kring arbete och karriär. Det spelar ingen roll om du för närvarande är anställd eller arbetslös; tonvikten med denna placering kvarstår på vad som har hänt och händer om din anställning.

Månen i 10: e huset gör dig till en känslomässig person. Du känner djupt för andra. Du blir inte lätt påverkad av fakta. Du kommer alltid att prioritera dina känslor, och det betyder att många saker i ditt liv förändras beroende på hur du känner för något.

Månens placering i ditt tionde hus antyder att du har ett stort intresse för områden med personlig utveckling som filosofi, religion, psykologi och mystik. Dina känslomässiga reaktioner mot omvärlden har en djupgående inverkan på andra människor, och du har en otrolig förmåga att uttrycka dig själv.

Detta är en mycket uttrycksfull plats för månen och kan få en individ att känna att de alltid är i rampljuset. Människor med sin måne i det tionde huset tenderar att vara mer känslomässiga och konfliktfyllda, vanligtvis med de närmaste.

De går ibland igenom perioder av intensiv längtan efter en individ som de har starka känslor för, men som de inte kan vara tillsammans med. De kan vara mycket passionerade människor, och när de riktar in sig på ett föremål eller syfte i livet är det svårt att avskräcka dem från att uppnå det.

Månen i tionde huset beskriver en person som kan lägga mycket av sin tid, ansträngning och resurser på sin karriär. Denna placering indikerar att du är kreativ och har en utmärkt förmåga att kommunicera genom att skriva eller tala. Du kan vara ganska dogmatisk med dina åsikter.

När månen hittas i 10: e huset i ditt födelsediagram, indikerar det att du är född med vissa talanger och styrkor. Det finns dock ofta ett pris att betala när man försöker räkna ut var dessa talanger ska tillämpas för att kunna använda dem mest effektivt.

Månen är känslans planet och placerad i 10: e huset kommer den att sätta känslomässiga behov i spel för många av dess aspekter. Du kan tycka att där du arbetar blir en viktig faktor för hur du känner för dig själv och dina omgivningar. Din karriär kan spela en viktig roll för ditt övergripande välbefinnande.

Kvicksilver i tionde huset

En kvicksilver i 10: e husplaceringen indikerar att ditt sinne är snabbt och nyfiket, du är nyfiken och älskar att prata. Du kan vara en säljare eller författare för att behaga andra; behovet av att förstås känns djupt. Det kommer att finnas många situationer där du tar plats för en annan person, och det kan ge allmänhetens ära eller öka din förmögenhet.

En av de viktigaste aspekterna av Merkurius i placeringen i tionde huset är karriärutveckling. De flesta infödda med denna placering kan bli framgångsrika, även om det inte verkar så först.

Höjder som uppnås i arbetet är kanske inte lika stora som de med Kvicksilver i 1: a, 3: e eller 6: e huset. Men eftersom varje framgång börjar från grunden kan de med denna placering bara bli förvånade över allt de kan uppnå.

Kvicksilver i 10: e huset betyder ett geni med kommunikation. Denna placering för Merkurius visar att personen har en medfödd förmåga att kommunicera effektivt från tidig ålder. De lär sig genom att lyssna och är utmärkta debattdeltagare.

Om Merkurius är i tionde huset i ditt födelsediagram är du en person som har en tendens att vara mycket pratsam och kommunikativ. Du gillar att prata om händelser och situationer som händer i ditt liv, både tidigare och nuvarande.

Kanske har detta att göra med det faktum att du har ett djupt intresse för vad som händer runt omkring dig, som kommer tillbaka till Tredje huset varifrån Merkurius är placerad. Om det någonsin kommer en tid då människor känner att de inte kan lita på dig, beror det på att de inte vet exakt vem de har att göra med. Du ger inte bort så mycket om dig själv eller dina avsikter.

Kvicksilver i 10: e huset gör dig väldigt organiserad och rationell. Du analyserar problem och utvecklar lösningar som gör dig mycket uppfinningsrik.

Du tycker om forskning och lär dig mer om ditt yrke. Du tenderar att vara involverad i grupper som berör medborgerliga och mänskliga rättigheter, samhällsintressen, filosofiska frågor eller utbildningsuppgifter.

En person med Merkurius i 10: e huset är intresserad av filosofi, religion, juridik, skrivande, journalistik eller utlandsresor. Beroende på resten av deras födelsediagram kan de hitta sig själva som ledande grupper och stora organisationer för humanitära ändamål eller företag för vinst. De arbetar ofta och leker bra med människor som är en generation äldre.

Kvicksilver i ditt tionde hus i ditt horoskop indikerar kvicksilver, kommunikativa egenskaper som hjälper dig att utmärka dig i ledarroller.

Venus i tionde huset

Venus i det tionde huset är en placering av Venus som visar en person som har god smak, konstnärliga eller sociala intressen. De är sannolikt klädda och stolta över sitt utseende.

De brukar också i viss mån njuta av lyx och materiella nöjen. Venus i 10: e husmänniskor är ofta generösa mot andra på samma sätt som de gillar att bli behandlade med det på båda sätten och vill ha det som är bäst för dem själva samtidigt. Denna placering indikerar någon som är sällskaplig med ett intresse för social status snarare än kärlek.

Venus i tionde huset är en placering av överflöd och välstånd, och det betyder att infödingen har en magnetisk personlig dragningskraft som drar andra till honom eller henne. Människor med Venus i detta hus anses ofta vara charmiga, även om deras charm vanligtvis döljer en person som styrs av girighet och själviska begär.

Denna placering är kopplad till högre utbildning, kreativa talanger och intellekt. Du kan bli förvånad över att veta att dina vänner också i hög grad kommer att påverkas av detta tillstånd, eftersom våra vänner vanligtvis är de vi delar intressen med.

Venus är planeten för värden, pengar och materiella tillgångar. Det representerar den typ av överflöd du har eller vill ha, sensualitet, överflöd i relationer och sociala förbindelser och förmågan att njuta och njuta.

När Venus placeras i ditt tionde hus för karriärtillväxt betyder det att du har en stark identitetskänsla baserat på ditt arbete och prestationer i livet. Du värdesätter vad du gör med din tid och vet hur du kan tjäna pengar på det.

Venus i det tionde huset ger en stor tillgivenhet och ett behov av social umgänge. Dessa människor kallas ibland Society Pets eftersom de lockar så mycket uppmärksamhet vart de än går.

De gillar att visa upp sig, bli publicerade, ha sina namn på tryck eller på tv. Faktum är att det oftast är människor som har stora egon. Deras känsla av självvärde är ofta beroende av hur mycket uppmärksamhet de får.

Placeringen av planeten Venus i ditt tionde hus innebär att du har en vårdande, tillgiven personlighet och gillar att ta hand om alla runt dig. Du är diplomatisk, snäll och älskar helt enkelt att se alla glada.

Även om denna placering gör det enkelt för dig att vara romantisk, gör det det också svårt för dig att uppskatta den uppmärksamhet någon ger dig. I allmänhet gynnar denna aspekt i ditt horoskop en karriär inom underhållningsindustrin.

Mars i tionde huset

En person med Mars i 10: e huset är en uthållig, hård arbetare som har initiativet att erövra vad de än tänker på. De är ambitiösa, konkurrenskraftiga och drivna för att lyckas. De tenderar att förbli ganska fokuserade, med stor uthållighet och mental energi.

Personer med ett tionde hus Mars -placering har en allmänt oberoende karaktär och är vanligtvis kritiska mot andra. De är ambitiösa, stolta och modiga, med stora ambitioner och ideal. Viljan att dominera kan vara så stark hos vissa personer att de börjar tidigt bryta mot regler och seder, ofta utan hänsyn till konsekvenser.

Denna placering är för människor som håller fast vid sin övertygelse och bestämt gör moraliska bedömningar. Du måste ha starka åsikter om viktiga frågor. Du brinner för att skydda och främja dina orsaker. Du känner att du skulle vara ett mäktigt inflytande om du hade en hög auktoritet, till exempel en domare eller politisk ledare.

Mars i 10: e huset gör dig aktiv, självständig och befallande - en ledare som inte låter andra ta över. Du har modet i din övertygelse och karaktärsstyrkan att följa din egen väg, oavsett vad någon annan tycker.

Konkurrenskraftig, men bara på ett vänligt sätt, du är också tacksam för och stöder individuell framgång när det bidrar till det övergripande goda.

Mars i 10: e huset beskriver din ledarskap, initiativ, mod och passion. Du kommer sannolikt att anta alla utmaningar med entusiasm och stor energi.

Jupiter i tionde huset

En person som är född med Jupiter i tionde huset kommer alltid att vara mycket framgångsrik, rik och frisk. Jupiter påverkar karriären hos en infödd med denna placering.

En person vars Jupiter är placerad i tionde huset kommer att ha rykte och offentligt erkännande senare i sitt liv. Hon kommer att leva en bra levnadsstandard och är mycket respekterad av familj, samhälle och vänner. Hon kommer att få bra betalt för sitt arbete.

Jupiter i 10: e huset ger framgång genom tro, intuition och högre ideal, särskilt eftersom dessa påverkas av välgörarna Jupiter och Venus. Det råder ingen tvekan om att individen kommer att ha ett mycket framgångsrikt och fredligt liv framför sig.

Jupiter i 10: e huset ger de infödda ett förtärande intresse för religiösa eller filosofiska frågor och söker alltid ideal och sanningar. Individen dras till ministeriet, lagen och politiken, filantropiska och humanitära aktiviteter, högre utbildning (särskilt när Jupiter aspekteras av Pluto).

Jupiter i 10: e huset, i astrologi, beskriver en person med en önskan om stora grupper av människor inom hennes liv. Denna placering innebär att hon tycker om att vara i rampljuset och gillar att beundras av många. Jupiters placering i tionde huset skulle tyda på att hon med stor sannolikhet skulle vinna ett val eller en tävling av något slag, till exempel Miss America.

Jupiter i 10: e huset ger en person en offentlig, lycklig bild och utmärkta möjligheter till professionell framgång. Många av dessa människor hamnar utmärkt i politik, regering eller militär. Detta förbättrar också den ekonomiska statusen.

I zodiaken är det Jupiter som representerar genialstjärnan och Jupiter som lyser i tionde huset indikerar en glöd av denna fantastiska kvalitet. Sådana människor kommer naturligtvis att ägna sig åt sitt land, dess status och prestige. Egenskaperna 'ambition', 'vision' och 'offentligt erkännande' gör dem till genier som är värda beröm inom sina områden.

Jupiter anger hur människor kommer att tänka om dig och ditt förhållande till dem. Planetens position i ditt diagram anger statusnivån du har från andra och din plats i ditt yrke. Jupiter i 10: e huset symboliserar också olika former av hjälp och vård som kommer från andra, och hur du sticker ut på grund av den individuella turen för dragningen du är född med.

Saturnus i tionde huset

Saturnus i ditt tionde hus har stor inverkan på ditt liv. Saturnus är planeten för mognad och ansvar - det är hårt arbete och struktur.

När det gäller denna placering är disciplin ett sätt att leva. Om du är en person som uppskattar struktur och planering, kan Saturnus i 10: e huset hjälpa dig att känna dig bekväm i din egen hud.

Istället för att vara en fjärrresenär är Saturnus rastlös över alla maktspel och politik som kommer att äga rum medan han är borta från sin direkta domän. Han gillar att vara där för att observera och köra saker själv, eller åtminstone övervaka dem. Det gör honom farlig; han har förmågan att bli en hemlig makt bakom tronen.

Det tionde huset är alltså den position som placerar oss i allmänhetens ögon, ofta med karriärambitioner just nu. Saturns utseende på en sådan symbolisk plats indikerar en person som är redo att ta detta ansvar.

Saturnus i 10: e huset ger ett djupt och genomträngande sinne; men ökar ansvar, stabilitet, reserv och annans nära kontakt. Saturnus i detta hus betyder olycka för fadern och om hans Sol eller Mars var där, oenighet och problem med äldste sonen.

Saturnus i 10: e huset föreslår en livstid av hårt arbete och prestation. Här placeras Saturnus, gränsen, disciplinens och begränsningens planet i ett tecken på prestation. Innehåller sig själv och strävar mot framgångsrika prestationer beror mycket på dessa egenskaper.

Saturnus i 10: e huset kan göra den infödda mycket fokuserad och enfokuserad för att uppnå sina mål i livet. Om Saturnus är väl placerad i 10: e huset ger det en makt- och auktoritetsposition i kraft av personens rykte eller status.

Det kan leda till framgång för den infödda karriären eller verksamheten som han startade efter pensioneringen från sin yrkeskarriär. Han kommer att ha full kontroll över anställda eller chefer som arbetar för honom.

Uranus i tionde huset

Uranus i 10: e huset ger dig ett stort inflytande över din miljö och människorna runt dig. Du kan vara excentrisk. Excentrisk är dock inte nödvändigtvis en dålig sak men det kan missuppfattas som konstigt eller bisarrt.

Den här placeringen är inte den lättaste att hantera eftersom du kommer att ha ansvaret på dig i tidig ålder, och du måste lära dig att ta kontroll. Uranus i det tionde huset innebär att du kan utveckla intressen som utforskar radikala nya områden, några som inte ens drömmas om av andra i ditt yrke. Denna placering ger dig också mycket skyddande instinkter angående människorna omkring dig.

Detta Uranus i 10th House placering delar kvaliteter av geni och excentricitet som skiljer dig från mängden och hjälper dig att stiga upp mot din största potential. Du är känd för dina unika synpunkter, upproriskhet och en komplex personlighet.

När Uranus är i 10: e huset ger denna planetariska position individen en otrolig mängd ambitioner och framtidstänkande. Uranus i 10: e huset människor är extremt medvetna om sin egen personlighet och unikhet. De har en önskan om personlig frihet, men ofta inte på andras bekostnad.

Uranus i det tionde huset indikerar ofta en individ som är en pionjär och spårare inom sitt yrke. Ofta är människor med denna placering reformatorer som gör uppror mot traditionella metoder och försöker få större framsteg och förändringar i den valda karriären.

Detta kan också indikera en framträdande position inom samhället, till exempel en lokal eller nationell ledare inom politik eller näringsliv. De med Uranus i det tionde huset blir ofta ledare som fungerar som framtidsformare och formgivare.

Placeringen av Uranus i 10: e huset talar om en individ med nya idéer och koncept om sin materiella rikedom. Det starka behovet av individualitet och frihet kan representera en unik person som inte är rädd för att skryta med vad han besitter och är också generös när det gäller att dela sin materiella rikedom med världen.

Uranus i tionde huset är en av de svårare placeringarna eftersom det inte passar bra in i den sociala strukturen. Uranus är individualisten som inte är rädd för att bryta från normen och konventionerna i samhället. Uranus vill också tänka på saker snarare än att bara gå med tradition.

Neptunus i tionde huset

Neptunus är planeten för mysterium, illusionism, drömmar och bedrag. Om Neptunus är i ditt 10: e hus får din kreativitet en idealistisk känsla.

Du är en fri ande med ideal och förhoppningar som lutar mot det andliga riket mer än materiella bekymmer. Denna Neptunus i tionde husplaceringen kommer sannolikt att göra dig till en idealist, någon som bara vill göra det som är rätt och rättvist. Du ser rättvisa i högre, andlig bemärkelse och är inte alltför bekymrad över småregler eller små detaljer.

Neptunus i 10: e huset kan få de infödda att känna en känsla av inre lugn. De kan vara visionära, ha en ädel syn på livet och kan ha en idealistisk sinnesböjning som sällan berörs av triviala frågor.

De oroar sig inte för att tjäna sin försörjning eller sina monetära fördelar. De är utrustade med religiösa instinkter och en stark tro på högre makter.

Denna placering gör i allmänhet de infödda mycket fantasifulla, idealistiska, konstnärliga och romantiska. Kanske en opraktisk drömmare, de har en stark önskan att reformera mänskligheten eller förbättra sociala institutioner.

Du är en visionär som vill drömma om stora saker och sedan få dem att hända. Du har en medfödd talang för att se framtiden innan någon annan kan, men du är besatt av att leva i den framtiden snarare än att njuta av nuet.

Neptunus indikerar en lysande karriär som andlig ledare, reformator eller humanitär. En person med Neptunus i 10: e huset har en fantastisk organisatorisk förmåga och har stor potential för att uppnå nya nivåer av förståelse inom sitt område.

Neptunus styr våra drömmar, ambitioner och mest kreativa strävanden. När Neptunus befinner sig i en persons 10: e hus av karriär kan vi se en magisk egenskap hos deras arbete och karriär. Denna magi händer inte av sig själv. Det är upp till oss att få det att hända genom medveten tillämpning av våra drömmar och önskningar, och genom att vidta åtgärder som anpassar sig till dem.

Neptunus är planen för illusion och bedrägeri. Neptunus i 10: e huset indikerar att utbildning och högre utbildning och religion har blivit lurade.

För den infödda kan hans eller hennes självkoncept vara underutvecklat, dåligt integrerat och dåligt underhållet. De försöker ändra sitt verkliga utseende för att passa deras idealbild.

Pluto i tionde huset

Pluto är inte planeten du förknippar med kärlek. Det är planeten för transformation, makt och död.

Pluto i 10: e huset betyder att dina syskon kommer att ha ett stort inflytande på ditt liv på ett eller annat sätt. De kan vara ett stort stöd för dig eller de kan orsaka stor nöd.

Pluto i 10: e huset påverkar personlig makt och karriärsuccé. Din ambition och drivkraft för att lyckas är otrolig. Din vilja att pressa dig själv till gränserna får andra att tro att du kommer att nå dina mål.

Du är fast besluten att prestera bra och kommer att lägga mycket energi på dina ambitioner. Pluto i 10: e huset människor är mottagliga för kraftfulla positioner, stora egon, tuffa beslutsfattande, konkurrenskraft, manipulation av överordnade eller chefer och alltför krävande arbetssituationer.

Pluto associeras med återfödelse, förnyelse och transformation. När Pluto gör en aspekt till det tionde huset ändrar det ofta en persons karriär och deras väg i livet.

När astrologer hänvisar till Pluto som att vara i huset är det placerat på ditt födelsedatum kan du tänka på detta som mycket intensivt och till och med tvångsmässigt. Om du inte lär dig att hantera de 10: e husfrågorna kommer du för alltid att vara instängd eller låst i effekterna av att Pluto placeras där.

Pluto i 10: e huset är en astrologisk konfiguration som indikerar att makt och auktoritet är okontrollerbar, särskilt när det gäller de infödda. Som en del av en generation med stora ambitioner och ännu större egon kommer denna generation att försöka göra allt för att uppnå makt. Några av denna generation kan också ha Pluto i 10: e huset, vilket ger en dubbel dos av drivkraft för dessa människor.

Pluto i tionde huset är extremt kraftfull. Den starka disciplinkänslan och banbrytande kommer ofta att resultera i en miljöförändring för de infödda och flytta honom/henne eller deras verksamhetsort till olika omgivningar.

Pluto är en mystisk, mystisk och transformerande energi. Det är extrema och uppenbarelsens planet. Människor med Pluto i sitt tionde hus är ofta inriktade på att styra och manipulera andra för att få sin vilja. De gillar makt och kontroll över människor. De vill inte ta ansvar för någonting, för de är så begåvade på att projicera allt på andra.

Nu är det din tur

Och nu vill jag höra från dig.

Vilken planet är i det tionde huset i ditt födelsediagram?

Vad säger denna placering om din samhällsservice, arbete eller hälsa?

Lämna en kommentar nedan och meddela mig.

p.s. Har du någonsin undrat vad framtiden innebär för ditt kärleksliv?

Intressanta Artiklar