Kinesisk jätte-salamander

Kinesiska jättesalamander är de största amfibierna i världen.Kinesisk jätte-salamander

Fantastiska fakta om den kinesiska jättesalamandern

  • De har mycket dålig syn, för att upptäcka sitt byte känner de vibrationerna i vattnet.
  • De tillbringar hela livet under vatten, men har inte gälar. De absorberar syre genom huden.
  • Vid avelstid lägger honorna mellan 400-500 ägg som hanarna tar hand om tills de kläcker.
Dela med sig

  • De brukade vara vanliga men är nu kritiskt hotade på grund av förlust av livsmiljöer och överdriven jakt.
  • 1726 beskrev en schweizisk läkare en fossil av en kinesisk jättesalamander och antog att det var fossilen hos en människa som överlevde den stora översvämningen och gav den namnet Homo diluvii testis ('vittne om den stora översvämningen').
Dela med sig «Föregående Nästa '

Intressanta Artiklar