Mystiska djur P1 - El Chupracabras

Chupracabra Ritning

Chupracabra Ritning

Spöklik Chupracabra

Spöklik Chupracabra
Med så många olika djurarter som finns över hela världen är det inte konstigt att det finns så många berättelser och berättelser om djur som helt enkelt har legender, men är de? Här börjar vi titta på mytiska varelser från hela världen som börjar med Chupacabra ...

Chupacabra eller el chupacabras, som det ofta är känt, är en mytisk varelse som är infödd i delar av både Nord- och Sydamerika, även om den främst är förknippad med ett oidentifierat djur som ses i Puerto Rico. Sikt av Chupacabra började på 1900-talet och sträcker sig från norra Maine till södra Chilie.

Mycket lite om Chupacabra är känt förutom det faktum att Chupacabra har en vana att angripa boskap och sedan mata på blodet. Fysiska beskrivningar av Chupacabra varierar drastiskt men det anses vara ungefär lika stor som en liten björn med skalor och en rad med ryggar som sträcker sig nerför ryggen, även om synvittnen i allmänhet är av prärievargar!

Chupracabra-modell

Chupracabra-modell

Om du vill veta mer, se:

Intressanta Artiklar