17 fantastiska bibelverser om drömmar och syner

I det här inlägget kommer du att upptäcka exakt vad Bibeln säger om drömmar!Såhär är det:Det finns dussintals tolkningar där ute om innebörden av drömmar i Bibeln. Ingen verkar vara överens om vad drömmar symboliserar. Vissa säger att de är budskap från Gud. Andra tror att de inte har någon mening alls.Men den viktigaste källan till sanning i detta ämne är själva Bibeln!

Därför bestämde jag mig för att sammanfatta alla bibelverserna om drömmar och visioner på ett ställe. Då kan vi bestämma en gång för alla den andliga innebörden av drömmar.Redo att ta reda på mina favoritskrifter om drömmar?

Låt oss börja!Läs nästa:Hur en glömd 100-årig bön förändrade mitt liv

Job 33: 14-18 KJV

Ty Gud talar en gång, ja två gånger, men människan uppfattar det inte. I en dröm, i en syn på natten, när djup sömn faller över människor, i sömn på sängen; då öppnar han människors öron och förseglar deras instruktioner, så att han kan dra människan från sitt avsikt och dölja stolthet för människan. Han håller tillbaka sin själ från gropen och hans liv från att förgås av svärdet.

1 Kungaboken 3: 5 KJV

Sedan talade Herren till Paulus i natten genom en syn: Var inte rädd, utan tala, och tig inte

1 Samuelsboken 28:15 KJV

Och Samuel sade till Saul: Varför har du gjort mig orolig för att uppfostra mig? Och Saul svarade: Jag är mycket ledsen; ty filistéerna strider mot mig, och Gud är borta från mig och svarar mig inte mer, varken av profeter eller drömmar.

Apostlagärningarna 2:17 KJV

Och det kommer att hända i de sista dagarna, säger Gud, jag kommer att utgjuta av min Ande över allt kött: och dina söner och dina döttrar ska profetera, och dina unga män ska se syner, och dina gubbar ska drömma drömmar.

Apostlagärningarna 16: 9-10 KJV

Och en syn visade sig för Paulus på natten; Där stod en man i Makedonien och bad honom och sade: Kom över till Makedonien och hjälp oss. Och efter att han hade sett synen, försökte vi omedelbart att åka till Makedonien, säkert samlade att Herren hade kallat oss för att predika evangeliet för dem.

Apostlagärningarna 18: 9 KJV

Sedan talade Herren till Paulus i natten genom en syn: Var inte rädd, utan tala, och tig inte

Daniel 1:17 KJV

När det gäller dessa fyra barn gav Gud dem kunskap och skicklighet i allt lärande och visdom: och Daniel hade förståelse i alla syner och drömmar.

Daniel 4: 5 KJV

Jag såg en dröm som gjorde mig rädd, och tankarna på min säng och huvudets syner gjorde mig orolig.

Daniel 7: 1-3 KJV

Under det första året av Belsasar, kungen i Babylon, hade Daniel en dröm och syner i huvudet på sin säng: sedan skrev han drömmen och berättade summan av sakerna. Daniel talade och sa: Jag såg i min syn på natten, och se, himlens fyra vindar slog på det stora havet. Och fyra stora djur kom upp från havet, olika från varandra.

1 Moseboken 20: 3 KJV

Men Gud kom till Abimelek i en dröm om natten och sade till honom: Se, du är bara en död man för kvinnan som du har tagit; för hon är en mans fru.

1 Moseboken 40: 8 KJV

Och de sade till honom: Vi har drömt en dröm, och det finns ingen tolkare av den. Och Josef sade till dem: Tillhör inte tolkningar Gud? berätta för dem, jag ber er.

Matteus 1: 20-23 KJV

Men medan han tänkte på detta, se, Herrens ängel uppenbarade sig för honom i en dröm och sade: Josef, du Davids son, frukta inte att ta till dig din hustru Maria, ty det som är tänkt i henne är av den Helige Ande. Och hon ska föda en son, och du ska kalla honom Jesus: ty han ska rädda sitt folk från deras synder. Nu var allt detta gjort, för att det skulle gå i uppfyllelse som profeten talade om Herren och sade: se, en jungfru ska bli barn och föda en son, och de ska kalla honom Emmanuel, vilket tolkas är, Gud med oss.

Matteus 2:13 KJV

Och när de gick därifrån, se, Herrens ängel dyker upp för Josef i en dröm och säger: Stå upp och ta det lilla barnet och hans mor och fly till Egypten, och var du där tills jag meddelar dig: för Herodes kommer att söka det lilla barnet för att förstöra honom.

4 Mosebok 12: 6 KJV

Och han sade: 'Hör nu mina ord: Om det finns en profet bland er, kommer jag Herren att göra mig känd för honom i en syn och tala till honom i en dröm.

Jesaja 29: 7-8 SFB

Och mängden av alla nationer som kämpar mot Ariel, till och med alla som kämpar mot henne och hennes ammunition och som plågar henne, ska vara som en dröm om en nattsyn. Det ska till och med vara som när en hungrig man drömmer, och se, han äter; men han vaknar, och hans själ är tom: eller som när en törstig man drömmer, och se, han dricker; men han vaknar, och se, han är trött, och hans själ har aptit.

5 Mosebok 13: 1-3 KJV

Om det uppstår bland dig en profet eller en drömmare av drömmar och ger dig ett tecken eller ett under, och tecknet eller undret kommer att ske, varav han talade till dig och sade: Låt oss gå efter andra gudar som du vet inte, och låt oss tjäna dem; du ska inte lyssna till profetens eller drömmarens drömmars ord: ty Herren din Gud bevisar dig för att veta om du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ.

Domarboken 7: 13-15 KJV

Och när Gideon kom, se, det var en man som berättade en dröm för sin kollega och sa: Se, jag drömde en dröm, och se, en kaka med kornbröd trillade in i Midians värd och kom till en tältet och slog det så att det föll och välte det, så att tältet låg längs med. Och hans kollega svarade och sade: Detta är inget annat än svärdet till Gideon, Joashs son, en Israels man: ty i hans hand har Gud gett Midjan och hela hären. Och det var så när Gideon hörde berättelsen om drömmen och tolkningen av den, att han tillbad och återvände till Israels här och sade: Stå upp! ty Herren har överlämnat midjanskaren i din hand.

Vad säger Bibeln om drömmar?

Drömmar förekommer ofta i Bibeln. I många fall används drömmar av Gud för att skicka viktiga budskap. Till exempel använder Gud en dröm för att varna Josef för fara (Matt 2:12).

I Domarboken kapitel 7, vers 13, hör Gideon om en dröm om att fiendens läger höll på att kollapsa. Detta budskap ger Gideon hopp och han fortsätter att besegra midianiterna med sin lilla armé.

Gud kommunicerar med oss ​​på många sätt. Han kan tala till dig direkt som svar på dina böner eller tyst vägleda dig i rätt riktning. Men om vi inte hör Guds varningar kommer han att skicka instruktioner i en dröm när vi sover (Job 33:15).

Så om du har drömt och undrat vad de betyder, är det troligt att Gud försöker skicka ett brådskande meddelande till dig. Du kan lära dig mer om den bibliska innebörden av drömmar här.

Läs nästa: Vad betyder det när du drömmer om att dina tänder faller ut?

Nu är det din tur

Och nu vill jag höra från dig.

Vad tror du är den andliga innebörden av drömmar?

Vilken bibelvers om drömmar är din favorit?

Hursomhelst, låt mig veta genom att lämna en kommentar nedan just nu.

p.s. Har du någonsin undrat vad framtiden innebär för ditt kärleksliv?

Intressanta Artiklar