7 Nyttiga böner för resande barmhärtighet, nåd och skydd

Foto av Traveling MerciesI det här inlägget kommer jag att dela med mig av mina favoritböner om resande barmhärtighet och skydd.Faktiskt:Dessa böner har guidat mig säkert till min destination på långa resor runt om i världen och till och med på korta vägresor nära min hemstad. Jag hoppas att de också kommer att ge dig skydd på dina resor.

Redo att lära dig en kraftfull bön om resande barmhärtighet?Låt oss börja.

Resande barmhärtighet Bön för en lång resa (Psalm 121: 7-8)

Herre, snälla ge mig resande barmhärtighet och skydda mig från allt ont på min resa. Se över mitt liv och bevara min själ. Var med mig från det att jag kliver ut genom ytterdörren och tills jag kommer tillbaka. Både nu och för alltid. Amen.

Bön om barmhärtighet från Gud under resan (Psalm 145: 8-9)

Herre, du är så nådig och full av medkänsla. Var med mig om du stöter på olycka på min resa. Tack för att du är långsam mot ilska och överfylld av barmhärtighet om jag gör en fel vändning på vägen. Ni är bra mot alla. Allt du gör är full av nåd. Amen.

Skyddsängelbön för att resa

O allsmäktige och barmhärtige Gud, som har gett dina änglar i uppdrag att vägleda och skydda oss, befalla dem att vara våra ihärdiga följeslagare från vår resa till dess vi återvänder; att klä oss med deras osynliga skydd; för att hindra oss från all risk för kollision, brand, explosion, fall och blåmärken; och slutligen, efter att ha bevarat oss från allt ont, och särskilt från synden, för att leda oss till vårt himmelska hem. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bön till Our Lady of the Highway

O Lady of the Highway, var med oss ​​på vår resa, för alla dina vägar är vackra och alla dina vägar är fred. O Gud, som med obeskrivlig försyn verkligen styr och styr världen, ge oss, dina tjänare, genom vår vakande mammas förbön att skyddas från all fara och föras säkert till slutet av vår resa. Amen.

Enkel Traveling Mercies bön

I Guds namn går jag på denna resa. Må Gud Fadern vara med mig, Gud Sonen skydda mig och Gud den Helige Ande vara vid min sida. Amen.

Bön till St Christopher Patron Saint of Travelers

Kära Saint Christopher, skydda mig idag på alla mina resor längs vägen. Ge din varningsskylt om faran är nära så att jag kan stanna medan vägen är fri. Var vid mitt fönster och led mig genom när synen suddas ut ur det blå. Bär mig säkert till min bestämda plats, som om du bar Kristus i din nära omfamning. Amen.

Bilistens bön

Ge mig Herre en stadig hand och vaksamt öga. Att ingen ska bli skadad när jag går förbi. Du gav liv, jag ber att ingen av mina handlingar kan ta bort eller skada din gåva. Skydda dem, kära Herre, som bär mig sällskap, från eldens ondska och all olycka. Lär mig att använda min bil för andras behov; Inte heller missa genom kärlek till onödig hastighet världens skönhet; så att jag med glädje och artighet kan fortsätta min väg. St Christopher, helig beskyddare av resenärer, skyddar mig och leder mig säkert till mitt öde. Amen.

Travel Mercies Betydelse

Begreppet resande barmhärtighet förekommer inte i bibeln, men det finns hundratals exempel på att Gud visar barmhärtighet för andra. Barmhärtighet är Guds medkänsla eller omtanke för oss även om det ligger inom hans makt att straffa eller skada oss.En bön om resande barmhärtighet sägs för någon som ska ut på en resa eller starta en stor resa. På 1800 -talet sades dessa böner vanligen för missionärer, predikanter och volontärer som reste för kyrkans räkning. Under den tiden var resor farliga och oförutsägbara.

I dag sägs böner om resande barmhärtighet för alla som ger sig ut på en resa, oavsett om det är med flyg, tåg, bil, båt eller till och med till fots.

Även om det är lättare och snabbare att resa än det var på 1800 -talet, när denna term blev populär, finns det fortfarande många faror i främmande länder. Vi behöver Guds skydd nu mer än någonsin och vi ber om hans barmhärtighet genom bön.

Nu är det din tur

Och nu vill jag höra från dig.

Vilka böner säger du om resande barmhärtighet?

Ska du eller någon du känner på en resa och behöver Gud att vaka över dem?

Meddela mig i alla fall genom att lämna en kommentar nedan just nu.

p.s. Har du någonsin undrat vad framtiden innebär för ditt kärleksliv?

Intressanta Artiklar